top of page

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Code-iT d.o.o.  je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka klijenata. Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju.

Prikupljanje osobnih podataka putem web stranice

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu izvršavanja usluge. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i životopis. Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. Code-iT d.o.o.  prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade.

 

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje, te ostale tehničke informacije koje se vežu za našu web stranicu. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i tehničkim rješenjima. Ono nam omogućuje bolje razumijevanje posjećivanja naše web stranice i poboljšanje iskustva posjetitelja.

 

Kolačići (eng. Cookies)

 

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Direktno prikupljanje osobnih podataka

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje fizičkih osoba iz domaćinstava i naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka.

Code-iT d.o.o. svoje poslovanje s fizičkim osobama iz domaćinstava temelji na pravnom legitimitetu. Unatoč tome traže se privole za obradu osobnih podataka. Privole se također potpisuju i sa zaposlenicima Code-iT d.o.o. U svakom trenutku zaposlenici mogu povući svoje privole.

 

Prava osoba čije podatke obrađujemo

 

pravo na pristup podacima i uvid u podatke

pravo na informiranost o obradi osobnih podataka

pravo na prenosivost podataka

pravo na povlačenje privole

pravo na podnošenje prigovora

pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

 

Code-iT d.o.o.  je u pojedinim slučajevima obvezan  čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Code-iT d.o.o.  na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

 

Tehničke i organizacijske mjere

 

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 91 2468944 ili na mail adresu dejan@code-it.hr.

Izmjene i dopune politike privatnosti

Code-iT d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

Zaštita osobnih podataka

Code-iT d.o.o.  temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

Dejan Vibović

Čakovečka 71, Palovec

40321 Mala Subotica
Mob: 0912468944
E-mail: dejan@code-it.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
• informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o zaštiti podataka,
• prati poštivanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
• pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti osobnih podataka,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
• djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

bottom of page