top of page
Code-iT program Kino

Program prilagođen za prikazivanje projekcija i predstava

Program je namijenjen dino dvoranama, kazališnim dvoranama i sličnim djelatnostima. Prilagođen je za rad na preglednom kalendaru koji pruža lak unos rezervacija sjedećih mjesta po projekciji. Glavna odlika samog programa je jednostavnost korištenja, te kao cjelina zatvara komplet potrebe jednog kina ili kazališta.

OPIS PROGRAMA

- Povezivanje sa web stranicom 

- Automatska narudžba preko web stranice i ažuriranje sa programom kod korisnika u kinu ili kazalištu

- Dodavanje projekcija, više projekcija tokom dana

- Naplata (fiskalizacija da/ne) - neke ustanove nisu dužne provoditi fiskalizaciju

- Izvještaj o prodanim kartama po projekciji tokom dana, tjedna mjeseca

bottom of page