Code-iT program Kasica

Program bez skladišta

Program namijenjen za korisnike koji ne trebaju evidenciju stanja skladišta, već samo program za izdavanje fiskalnih računa.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
OPIS PROGRAMA


ŠIFARNICI

Partneri - dodavanje ili uređivanje partnera za R1 ili dobavljača 
Roba i usluge - dodavanje ili uređivanje prodajnih artikala 
Gradovi - popis gradova i uređivanje istih 
Skladišta - dodavanje ili uređivanje skladišta 
Blagajne - dodavanje ili uređivanje blagajne, mogućnost više blagajni u jednoj poslovnici 
Dućani- dodavanje ili uređivanje poslovnice, mogućnost za tvrtke koje imaju više poslovnica 
Zaposlenici - dodavanje ili uređivanje zaposlenika, njihovih dopuštenja 
Države - dodavanje ili uređivanje novih ili postojećih država 
Žiro računi - dodavanje ili uređivanje žiro računa tvrtke koji se ispisuje na računu ili R1 računu 

Proizvođači - dodavanje ili uređivanje proizvođača nekog proizvoda ili usluge

Grupe proizvoda - dodavanje ili uređivanje grupe proizvoda za početni ekran prodaje 
Stope porezna- dodavanje ili uređivanje poreza koji mogu biti različiti za neke kategorije proizvoda 

Načini plaćanja - dodavanje ili uređivanje vrste plaćanja, kartice, ček, novčanice i sl.

Valute – dodavanje ili uređivanje vrste valuta, (EUR, CHF, USD i sl.)

Podgrupa – dodavanje ili uređivanje podgrupe za glavne grupe proizvoda

Uvoz u program – uvoz podataka iz Excela u program artikli

Izvoz iz programa – izvoz podataka iz programa u Excel

Popis artikala i usluga – ispis prodajnih artikala na A4 printer (cjenik)

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla

 

ROBNO

Faktura – unos transakcijskom računa

Faktura bez robe – unos transakcijskom računa specijalizirani izgled za djelatnosti koje ne koriste

Ponude – unos ponude za kupca

Šprance  – dokument za ispis prodajnih artikala na a6 dokument sa svim podacima o prodajnom artiklu
 

MALOPRODAJA

Kasa - Prozor prodaje 

Avansno plaćanje – dokument za fiskalizaciju pologa ili predujma za neki artikl (poslije potrebno stornirati predujam ili avans)
Pregled svih računa - pregled svih izdanih računa u kojem se vidi broj ispisa računa, stornirani računi, iznos, mogućnost ispisa R i običnih računa na A4 printer 


ISPIS

Sveukupni promet - izvješće u kojem se prikazuju svi prodani artikli po računima  za određeno razdoblje 
Promet kase -  izvješće u kojem se samo financijski ispis prometa

Promet po računima – Ispis podaje po svakom računu

Promet kase po danima – izvještaj koji prikazuje prodaju po danima, obično se koristi za knjigovodstva za slanje mjesečnih izvještaja prodaje

Neuspjele transakcije fiskalizacije - ako u ovom izvješću postoje stavke nefiskaliziranih računa treba pritisnuti Fiskaliziraj, kako bi se naknadno fiskalizirali računi 
Poslovni prostor – od 1.7.2017. se ne koristi više pošto se poslovni prostor od tog datuma šalje isključivo preko e-porezne ili ako korisnik nema e-poreznu predaje na šalteru u najbližoj poreznoj upravi
Prodaja paragon – prodaja u kojoj ne trebaju biti definirani prethodno prodajni artikli, nego se ručno unose svaki posebno, ne pohranjuju se u artiklima nego se generira jedinstvena šifra sam za taj račun
Smjene zaposlenika - izvješće koje prokazuje smjene zaposlenika, trajanje i iznos te blagajnički polog

Blagajnički izvještaj - izvješće u kojem se prati promet gotovine u blagajni
Kartice kupca – posebni izvještaj za praćenje kupca po kartici (magnetska kartica, nagrađivanje kupaca)

 

POSTAVKE

Podaci o tvrtki - upisuju se podaci za ispis računa na A4 i za zaglavlje na malom POS printeru 
Postavke programa - različite opcije u programu, od odabira certifikata do različitih mogućnosti u prodaji, backup 
Aktivnost zaposlenika - izvješće u kojem se vide aktivnosti zaposlenika, šta je tko radio ili mijenjao u dokumentima 
Postavke POS opreme - postavke u kojima se odabire printer za ispis računa, njegove mogućnosti, ladica za novac i ostale mogućnosti 

Aktivacija dokumenata – pristup imaju zaposlenici tvrtke Code-iT
Povijest korištenja dokumenata  - pregled tko je što od zaposlenika radio po različitim dokumentima

 

IZLAZNI DOKUMENTI

Izlazne liste -  ispis zbirno na dokumentu za knjigovodstvo (fakture, kalkulacije itd.)

Obračun – ispis za knjigovodstvo gdje se odvaja artikl od usluge

Knjiga primitaka i izdataka – izvještaj o primicima i izdacima, kompenzaciji i slično

Promet kase po fakturama – ispis prometa po fakturama

Ulaz/izlaz roba – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Knjiga ulaza i izlaza – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Dugovanja partnera (salda konto) – praćenje neplaćenih računa (faktura), mogućnost ispisa kartice partnera sa otvorenim fakturama, spremanje u pdf ili ispis

Prodajne statistike – izvještaj koji pokazuje prodajne statistike artikala i posebno usluga

Popis kupljene robe prema partneru – izvještaj popisa kupljene robe prema dobavljaču

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla,

Prodaja po artiklima – izvještaj prodanim artikla u nekom razdoblju

Porez na dohodak, prirez -  izvještaj za knjigovodstvo

Kronologija prema partneru i robi za sve godine – izvještaj za sve godine korištenja Program Code-iT prema partneru

Knjiga prometa KPR – Knjiga prometa za paušalce

Roba na komisiji – pregled stanja robe na komisiji

Rekapitulacija radnih naloga – izvještaj na kojem se vide svi radni nalozi napravljeni u nekom razdoblju