top of page
Code-iT program Kasica

Program bez skladišta

Program namijenjen za korisnike koji ne trebaju evidenciju stanja skladišta, već samo program za izdavanje fiskalnih računa.

OPIS PROGRAMA


ŠIFARNICI

Partneri - dodavanje ili uređivanje partnera za R1 ili dobavljača 
Roba i usluge - dodavanje ili uređivanje prodajnih artikala 
Gradovi - popis gradova i uređivanje istih 
Skladišta - dodavanje ili uređivanje skladišta 
Blagajne - dodavanje ili uređivanje blagajne, mogućnost više blagajni u jednoj poslovnici 
Dućani- dodavanje ili uređivanje poslovnice, mogućnost za tvrtke koje imaju više poslovnica 
Zaposlenici - dodavanje ili uređivanje zaposlenika, njihovih dopuštenja 
Države - dodavanje ili uređivanje novih ili postojećih država 
Žiro računi - dodavanje ili uređivanje žiro računa tvrtke koji se ispisuje na računu ili R1 računu 

Proizvođači - dodavanje ili uređivanje proizvođača nekog proizvoda ili usluge

Grupe proizvoda - dodavanje ili uređivanje grupe proizvoda za početni ekran prodaje 
Stope porezna- dodavanje ili uređivanje poreza koji mogu biti različiti za neke kategorije proizvoda 

Načini plaćanja - dodavanje ili uređivanje vrste plaćanja, kartice, ček, novčanice i sl.

Valute – dodavanje ili uređivanje vrste valuta, (EUR, CHF, USD i sl.)

Podgrupa – dodavanje ili uređivanje podgrupe za glavne grupe proizvoda

Uvoz u program – uvoz podataka iz Excela u program artikli

Izvoz iz programa – izvoz podataka iz programa u Excel

Popis artikala i usluga – ispis prodajnih artikala na A4 printer (cjenik)

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla

 

ROBNO

Faktura – unos transakcijskom računa

Faktura bez robe – unos transakcijskom računa specijalizirani izgled za djelatnosti koje ne koriste

Ponude – unos ponude za kupca

Šprance  – dokument za ispis prodajnih artikala na a6 dokument sa svim podacima o prodajnom artiklu
 

MALOPRODAJA

Kasa - Prozor prodaje 

Avansno plaćanje – dokument za fiskalizaciju pologa ili predujma za neki artikl (poslije potrebno stornirati predujam ili avans)
Pregled svih računa - pregled svih izdanih računa u kojem se vidi broj ispisa računa, stornirani računi, iznos, mogućnost ispisa R i običnih računa na A4 printer 


ISPIS

Sveukupni promet - izvješće u kojem se prikazuju svi prodani artikli po računima  za određeno razdoblje 
Promet kase -  izvješće u kojem se samo financijski ispis prometa

Promet po računima – Ispis podaje po svakom računu

Promet kase po danima – izvještaj koji prikazuje prodaju po danima, obično se koristi za knjigovodstva za slanje mjesečnih izvještaja prodaje

Neuspjele transakcije fiskalizacije - ako u ovom izvješću postoje stavke nefiskaliziranih računa treba pritisnuti Fiskaliziraj, kako bi se naknadno fiskalizirali računi 
Poslovni prostor – od 1.7.2017. se ne koristi više pošto se poslovni prostor od tog datuma šalje isključivo preko e-porezne ili ako korisnik nema e-poreznu predaje na šalteru u najbližoj poreznoj upravi
Prodaja paragon – prodaja u kojoj ne trebaju biti definirani prethodno prodajni artikli, nego se ručno unose svaki posebno, ne pohranjuju se u artiklima nego se generira jedinstvena šifra sam za taj račun
Smjene zaposlenika - izvješće koje prokazuje smjene zaposlenika, trajanje i iznos te blagajnički polog

Blagajnički izvještaj - izvješće u kojem se prati promet gotovine u blagajni
Kartice kupca – posebni izvještaj za praćenje kupca po kartici (magnetska kartica, nagrađivanje kupaca)

 

POSTAVKE

Podaci o tvrtki - upisuju se podaci za ispis računa na A4 i za zaglavlje na malom POS printeru 
Postavke programa - različite opcije u programu, od odabira certifikata do različitih mogućnosti u prodaji, backup 
Aktivnost zaposlenika - izvješće u kojem se vide aktivnosti zaposlenika, šta je tko radio ili mijenjao u dokumentima 
Postavke POS opreme - postavke u kojima se odabire printer za ispis računa, njegove mogućnosti, ladica za novac i ostale mogućnosti 

Aktivacija dokumenata – pristup imaju zaposlenici tvrtke Code-iT
Povijest korištenja dokumenata  - pregled tko je što od zaposlenika radio po različitim dokumentima

 

IZLAZNI DOKUMENTI

Izlazne liste -  ispis zbirno na dokumentu za knjigovodstvo (fakture, kalkulacije itd.)

Obračun – ispis za knjigovodstvo gdje se odvaja artikl od usluge

Knjiga primitaka i izdataka – izvještaj o primicima i izdacima, kompenzaciji i slično

Promet kase po fakturama – ispis prometa po fakturama

Ulaz/izlaz roba – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Knjiga ulaza i izlaza – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Dugovanja partnera (salda konto) – praćenje neplaćenih računa (faktura), mogućnost ispisa kartice partnera sa otvorenim fakturama, spremanje u pdf ili ispis

Prodajne statistike – izvještaj koji pokazuje prodajne statistike artikala i posebno usluga

Popis kupljene robe prema partneru – izvještaj popisa kupljene robe prema dobavljaču

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla,

Prodaja po artiklima – izvještaj prodanim artikla u nekom razdoblju

Porez na dohodak, prirez -  izvještaj za knjigovodstvo

Kronologija prema partneru i robi za sve godine – izvještaj za sve godine korištenja Program Code-iT prema partneru

Knjiga prometa KPR – Knjiga prometa za paušalce

Roba na komisiji – pregled stanja robe na komisiji

Rekapitulacija radnih naloga – izvještaj na kojem se vide svi radni nalozi napravljeni u nekom razdoblju

bottom of page